Покрет СВЕТОСАВЉЕ је сaмостaлнa, јединственa, добровољна, невладина и непрофитна организација, основана на неодређено времена Савиндан 27.01.2021 са седиштем у Новом Саду.
СВЕТОСАВЉЕ КАО ПОКРЕТ ЈЕ НАСТАО КАО ПОТРЕБА ВРАЋАЊА ДУХОВНОЈ СВЕТОСАВСКОЈ ВЕРТИКАЛИ КОЈИ ИМА ЗА ЦИЉ ДА УТИЧЕ НА ОЧУВАЊЕ ИНДЕТИТЕТА СРБА КАО СВЕТОСАВСКОГ ЗАВЕТНОГ НАРОДА МА ГДЕ ЖИВЕЛИ. Црпећи духовно заветно предање српског народа Светосавље жели пронаћи његову универзалну примену у свим сверама модерног живота.ОЧУВАЊЕ ПОРОДИЦЕ КАО СТУБА НАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊE МЛАДИХ СА СВЕТОСАВСКИМ ДУХОМ ЈЕ ЈЕДАН ОД НАШИХ ПРИОРИТЕТА. Удружењe је настало као потреба да се ово тешко време преброди кроз савремени концепт православног удруживања и делања свих оних који су спремни да у свом животу примењују делатно Православно учење и да кроз свој пример помогну другима. Удружење види неопходност у саборности између народа и Свете Апостолске Цркве као једне недељиве целине подједнако важне за јеванђелски живот друштва.
Покрет ради на остваривању циљева у области заштите и унапређења људских и верских права и слобода и јавно се залаже за очување православних вредности и Светосавља који су основ за духовни, морални, културни, образовни, економски препород, за очување и јачање традиционалне – православне породице, очување националних ресурса, развој села и одрживих заједница, очување националног идентитета у матици и расејању, као и свих других циљева ближе наведених у овом статуту. Оствaрујући циљеве и зaдaтке утврђене овим стaтутом удружење делује у јaвном интересу и може да обaвљa јaвнa овлaшћењa поверенa зaконом.

Циљеви удружења:

 1. Подизање свести о вредностима Светосавља, њеној важности у очувању српског народа, православног духа и нациналних вредности у матици и расејању
 2. Очување Светосавске мисли и дела у савременом друштву
 3. Подизање свести да је Светосавље основ духовног и моралног препорода Срба
 4. Подизање свести да је неоходна примена Светосавља као филозофија живота у друштву, просвети, култури, развоју, погледу на свет и постављању вредности и мерила.
 5. Подстицање Светосавских развојних одрживих заједница, школа, задруга, еколошких, спортских и културних центара и др.
 6. Подизање свести код младих о важности Светосавља, православне Породице и врлинског живота
 7. Подизање свести о саборности, родољубљу и националном светосавском идентитету
 8. Подизање ауторитета Породице кроз промоцију очувања, јачања породице , породичних вредности, биоетике и програма повећања наталитета као јавног интереса.
 9. Промовисање улоге традиционалних православних и моралних вредности у друштву.
 10. Консолидација и координација напора јавних удружења и грађана у реализацији програма за духовни, морални, образовни, културни, економски препород.
 11. Подршка и заштита права многодетних породица, самохраних родитеља, сиромашних грађана и старих лица као јавног интереса,
 12. Промоција програма друштвене бриге о деци и младима као јавног интереса.
 13. Oрганизовање хуманитарног рада ради остваривања циљева у складу са мисијом и циљевима Покрета.
 14. Активно учешће у борби против свих порока, болести зависности, секти, јереси као и подстицање активности и стварање таквог друштвеног односа који доприноси сузбијању духовно-моралних поремећаја друштва као јавног интереса.
 15. Заговарање изградње стабилног, доступног и делотворног здравственог система у складу са потврђеним и повезаним научним и народним сазнањима о здрављу и живот.
 16. Преношење знања о здравим животним навикама, природној исхрани, органској пољопривреди, старим занатима и вештинама природног градитељства ненарушавањем природних станишта.
 17. Ширење свести о нераскидивом односу човека и природе те значају употребе природних и биоразградивих материјала у циљу смањења загађења планете вештачким и опасним материјама.
 18. Чување и унапређење природног, културног и етнолошког наслеђа као јавног интереса.
 19. Утицај и активно учешће у креирању, развоју и реализацији стручних, културних, спортских и едукативно еколошких и духовних програма.
 20. Унапређење и развој стваралаштва, културе, образовања, науке, спорта, остваривање хуманитарних и других друштвено корисних циљева као јавног интереса.
 21. Активна сарадња са домаћим, међународним владиним и невладиним институцијама и организацијама, пословним сектором у складу са мисијом и циљевима Покрета.
 22. Подржавање остваривања привредне, научне, образовне, културне, спортске и друштвене сарадње са православним заједницама у расејању у складу са мисијом и циљевима Покрета.